Biznes / Finanse

Nieuczciwa konkurencja – jak ją wykryć?

Nieuczciwa konkurencja - jak ją wykryć
Nieuczciwa konkurencja - jak ją wykryć

Nieuczciwa konkurencja może przybierać różne formy, ale jej wspólnym mianownikiem jest to, żeby odnieść sukces kosztem innego przedsiębiorcy. Choć oczywiście może być też tak, że pojawienie się na ryku jednej firmy, przyczyni się do spadku obrotów drugiej, ale wszystkie działania będą zgodne z prawem. Jak zatem wykryć tą nieuczciwą?

Nieuczciwa walka o klienta

Rozwój technologii i łatwa dostępność wszelkich dóbr sprawia, że każdy przedsiębiorca musi mierzyć się z ogromną ilością konkurencyjnych firm. Niektóre z nich posuwają się do zakazanych działań, żeby przyciągnąć do siebie klienta. Dotyczy to małych, średnich, jak i dużych firm z każdej branży. Czym jest nieuczciwa konkurencja? Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest to czyn sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, który zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. W ustawie tej można znaleźć też przykłady czynów, które uznawane są za nieuczciwe i niezgodne z prawem, przy czym katalog ten jest otwarty i czyn, który nie jest wymieniony, oceniany zostaje na podstawie klauzuli generalnej. Do nieuczciwej konkurencji zaliczamy m.in. działania takie, jak: nieprawidłowe oznaczanie towarów czy usług, oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd, nieuczciwe przejmowanie klientów, przez mówienie nieprawdy o konkurencyjnej firmie czy namawianie do rozwiązywania z nią umów, jak również stosowanie naśladownictwa produktów. 

Wykrywanie nieuczciwej konkurencji

Z uwagi na różne mechanizmy działania konkurencji, ich nieuczciwość nie zawsze jest prosta do wykrycia. Ale to, co powinno zapalić u nas czerwoną lampkę, to niczym nieuzasadniony spadek pozycji na rynku, problemy ze znalezieniem nowych kontrahentów, znaczny spadek zamówień czy nagle zrywanie nawet długoletnich współprac. W takich sytuacjach warto zwrócić się o poradę do specjalistów. Kancelaria TGC Corporate Lawyer oferuje doradztwo prawne dla firm z zakresu ochrony konkurencji oraz praw konsumentów. W ramach współpracy prawnicy dokonują bieżącej oceny zgodności działań danego przedsiębiorstwa z aktualnymi przepisami prawnymi, a także może reprezentować przedsiębiorcę w postępowaniach spornych. 

Wszelkie działania niezgodne z prawem, w tym te obejmujące nieuczciwą konkurencję, podlegają karze, a swoich roszczeń należy dochodzić na drodze sądowej. W wykryciu bezprawnych czynów konkurencji oraz w pomyślnym zakończeniu sprawy pomocne będzie wsparcie prawne i współpraca z kancelarią prawniczą.