Biznes / Finanse

Co to jest zdolność kredytowa i jak wpływa na kredyt gotówkowy?

Co to jest zdolnośc kredytowa i jak wpływa na kredyt gotówkowy
Co to jest zdolnośc kredytowa i jak wpływa na kredyt gotówkowy

Zaciągnięcie kredytu bywa koniecznością życiową. Sfinansowanie zakupu mieszkania, samochodu, sprzętu AGD i RTV, wymarzony urlop to niektóre powody, przez które ludzie ubiegają się o kredyt. Reklamy kredytów wręcz zachęcają do korzystania z tej oferty pomocy finansowej, kształtują przekonanie, że staranie się o kredyt jest bardzo proste. Wystarczy mieć dowód osobisty i zaświadczenie o zarobkach. Łatwo można uzyskać pieniądze i spełnić swoje marzenia.

Ocena wiarygodności przyszłego kredytobiorcy

W praktyce otrzymanie kredytu w banku, a więc w miejscu pewnym, które kieruje się ściśle określonymi zasadami, nie jest takie oczywiste. Bank działa w oparciu o rygorystyczne prawne aspekty i stawia klientom kilka warunków. Najważniejszym z nich jest ocena wiarygodności klienta, czyli badanie zdolności kredytowej. Sprawdzana jest ich zdolność do spłaty wnioskowanego zobowiązania oraz dotychczasowa historia kredytowa osoby ubiegającej się o kolejną pożyczkę. Jeśli kredytobiorca nie spełnia wymagań, czyli nie posiada zdolności kredytowej, instytucja nie przyzna kredytu i potencjalny klient odchodzi z kwitkiem. Kredyt bez zdolności kredytowej w sektorze bankowym nie jest możliwy, ponieważ bank musi mieć pewność wypłacalności klienta.

Zdolność kredytowa – rutynowa kontrola klienta

Bank nie jest instytucją charytatywną i nie daje pieniędzy na zawołanie, bo ktoś potrzebuje. Pożyczka jest zwykle obwarowana różnymi warunkami, a bank musi mieć pewność, że klient spłaci kredyt. Dlatego sprawdza zdolność kredytową, to znaczy zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach przewidzianych w umowie kredytowej. Jest to kalkulacja ryzyka, rutynowe sprawdzenie każdego, kto wnioskuje o pożyczkę. Celem tego działania jest stwierdzenie, czy kredytobiorca jest w stanie bezproblemowo spłacać zobowiązanie.

Czynniki brane pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa jest określana na podstawie szeregu czynników, m.in. dochodów, wydatków gospodarstwa domowego. Decydujące znaczenie dla pozytywnego zakończenia badania powyższej zdolności jest stan historii kredytowej w BIK.

Po przeanalizowaniu wymienionych okoliczności, bank analizuje czy wnioskowana kwota kredytu, a dokładniej jej miesięczna rata jest możliwa do spłaty przez kredytobiorcę. Klient powinien posiadać stały dochód i nie figurować w rejestrach dłużników. Do przyznania kredytu liczą się także stałe wydatki osoby wnioskującej, terminowość spłat poprzednich zobowiązań, posiadane zobowiązania finansowe i ubezpieczenia oraz rodzaj i wysokość wnioskowanego kredytu.

Bank nie udzieli kredytu, jeżeli spłata wnioskowanej kwoty przekracza możliwości finansowe wnioskodawcy. Częstą przyczyną odmów jest zła historia kredytowa w BIK, czyli zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Rejestr BIK odnotowuje każdą zwłokę w spłacaniu rat. Figurowanie w nim wyklucza możliwość zaciągnięcia kolejnego zobowiązania w banku, ponieważ taka osoba jest niewiarygodna.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.bankier.pl/smart

https://jakdorobic.pl/kredyt-gotowkowy/