Biznes / Finanse

Charakterystyka i zastosowanie stali super duplex

super duplex 1.4410, 1.4501
super duplex 1.4410, 1.4501

Nowoczesne technologie od lat stwarzają coraz to nowe możliwości przed przetwórstwem metali. Dzięki nim powstała między innymi stal austenityczno – ferrytyczna kwasoodporna stal zwana stalą duplex, lub w ulepszonej wersji kwasoodpornej – super duplex.

Charakterystyka stali duplex i super duplex

Stal duplex cechuje się wysoka odpornością mechaniczną oraz odpornością na korozję – ogólną, naprężeniową i wżerową. Jest odporna na pękanie wżerowe i erozję. Jest stalą magnetyczną, stosunkowo łatwą w obróbce mechanicznej i spawaniu. Nie ulega utwardzeniu w wyniku obróbki cieplnej.

Super duplex również należy do gatunków stali wysokostopowych, ale w porównaniu ze stalą duplex posiada znacznie podwyższoną odporność na wżery, szczeliny i naprężenia przy kontakcie z kwasami i chlorkami. Ma budowę dwufazową austenityczno – ferrytyczną, podobnie, jak stal duplex i jest tańszą alternatywą dla tego i kilku innych gatunków stali wysokostopowych.

Niższy koszt wytworzenia materiału nie oznacza przy tym obniżenia właściwości mechanicznych i jakości.

Zastosowanie stali super duplex i duplex

Kwasoodporna stal super duplex 1.4410, 1.4501 stosowana jest w energetyce, przemyśle chemicznym oraz wydobywczym, gdzie używa się jej do budowy platform i rurociągów. Używana jest również do budowy konstrukcji w środowisku morskim, wymienników ciepła i wszelkiego rodzaju elementy narażone na trudne warunki zewnętrzne.

Ze stali super duplex budowane są pompy, tuleje, wały, chłodnice i wymienniki ciepła. Dzięki odporności na substancje żrące, stal super duplex może być również używana do budowy rurociągów transportujących związki chemiczne, a także specjalne zbiorniki i zawory.

Wszelkiego rodzaju duże konstrukcje takie jak mosty, zapory, platformy wydobywcze dla ropy i gazu wymagające dużej odporności na korozję, również budowane są ze stali duplex.

Stal duplex natomiast, znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, w produkcji sprzętu i konstrukcji używanych w medycynie. Używa się jej również do produkcji silosów w przemyśle spożywczym oraz w przetwórstwie celulozy.

Każdy z tych rodzajów stali, to kilka gatunków o różnych proporcjach poszczególnych składników stopu i z zawartością dodatków, które dają konkretnemu gatunkowi określone właściwości.

Dla przykładu stal super duplex z zawartością miedzi, ma podwyższoną odporność na działanie kwasu siarkowego, dzięki czemu można stosować ją w górnictwie do budowy urządzeń narażonych na działanie ługu siarkowego.