Zdrowie i gastronomia

Encefalopatia wątrobowa: rozpoznanie, leczenie, rokowania

Encefalopatia wątrobowa - lekarz trzymający w rękach model wątroby.
Encefalopatia wątrobowa rozpoznanie, leczenie, rokowania

Encefalopatia wątrobowa to zespół zaburzeń psychiatrycznych oraz neurologicznych, wynikający z niewydolności wątroby. Jest to jedno z najpoważniejszych powikłań chorób wątroby, które doprowadzić może nawet do śmierci pacjenta.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak objawia się encefalopatia wątrobowa,
  • jak się ją diagnozuje,
  • w jaki sposób się ją leczy,
  • jak długo trwa encefalopatia wątrobowa,
  • jakie są rokowanie w tej chorobie.

Encefalopatia wątrobowa to zespół zaburzeń w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, który jest efektem działania toksyn, takich jak fenole, kwasy tłuszczowe czy amoniak. Te z kolei gromadzą się w organizmie na skutek niewydolności wątroby, która odpowiada za metabolizm oraz wydalanie tego typu substancji.

Najczęściej encefalopatia wątrobowa jest powikłaniem marskości wątroby, którą wywołuje m.in. nadmierne spożywanie alkoholu oraz zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Według różnych statystyk, encefalopatia wątrobowa występuje nawet u 30-40% pacjentów z marskością wątroby.

Istnieje kilka różnych klasyfikacji encefalopatii wątrobowej. Najczęściej jednak wyróżnia się 5 stadiów rozwoju choroby, w zależności od występujących objawów oraz ich nasilenia.

Encefalopatia – objawy

Co ważne, objawy encefalopatii wątrobowej nie mają charakteru typowo fizycznego, a neurologiczny oraz psychiatryczny.

  • Encefalopatia wątrobowa – objawy neurologiczne i psychiatryczne

Do pierwszych objawów encefalopatii wątrobowej zalicza się: słaba koncentracja uwagi, naprzemienna euforia i zniechęcenie, zaburzenia rytmu snu i zmiana charakteru pisma. Im bardziej zaawansowany stopień choroby, tym objawy są bardziej widoczne. U pacjenta pojawiają się zmiany osobowości, upośledzenia zdolności intelektualnych, zaburzenia odczuwania czasu, dziwne zachowania oraz ogólna dezorientacja. W ciężkich przypadkach wystąpić może śpiączka wątrobowa, a zatrucie organizmu toksynami prowadzi do śmierci.

Encefalopatia wątrobowa – diagnostyka

W diagnostyce encefalopatii wątrobowej biorą udział lekarze różnych specjalności: internista, hepatolog czy neurolog – badania muszą być kompleksowe i różnicujące encefalopatię wątrobową m.in. od udaru mózgu, guzów mózgu czy encefalopatii cukrzycowej. I tak w diagnostyce wykonuje się m.in. badanie EEG (elektroencefalografia), tomografię komputerową mózgu, testy psychometryczne oraz badania laboratoryjne.

Encefalopatia – leczenie

Leczenie encefalopatii wątrobowej zależne jest od stopnia zaawansowania choroby. W przypadkach epizodycznych, ale o ostrym przebiegu, zalecane jest wstrzymanie podaży jedzenia na 48 godzin, przyjmowanie leków przeczyszczających, antybiotyków oraz leków zmniejszających stężenie amoniaku. W przypadku encefalopatii przewlekłej konieczne jest stosowanie diety niskobiałkowej, antybiotykoterapia oraz stałe przyjmowanie laktulozy o działaniu przeczyszczającym i asparaginianu ornityny zmniejszającego stężenie amoniaku w organizmie. Rozważyć można również przeszczep wątroby.

Encefalopatia wątrobowa – jak długo trwa?

Ostry epizod encefalopatii wątrobowej trwa do kilku tygodni, w trakcie których stosuje się intensywne leczenie. O chorobie przewlekłej mówimy wtedy, gdy objawy są widoczne przez dłuższy czas.

Encefalopatia wątrobowa – rokowania

Wczesne stadia encefalopatii wątrobowej – przy odpowiednio prowadzonej terapii – są odwracalne. Brak leczenia może jednak prowadzić do narastania objawów i przejścia choroby w stan przewlekły. Tu natomiast zwiększa się ryzyko śpiączki wątrobowej oraz zgonu pacjenta.