Lifestyle

Rewitalizacja – przywracanie funkcjonalności terenom zdegradowanym

Rewitalizacja – przywracanie funkcjonalności terenom zdegradowanym
Rewitalizacja – przywracanie funkcjonalności terenom zdegradowanym

Działalność człowieka niestety nie służy przyrodzie. Każdy z nas powinien mieć świadomość, jak ważny jest prawidłowy transport odpadów niebezpiecznych czy odpowiednia utylizacja odpadów medycznych. Współczesna inżynieria środowiska ma przed sobą coraz więcej zadań i nie jest to jedynie problem utylizacji odpadów, ale również rekultywacja terenów zdegradowanych.

Jakie jeszcze zagadnienia są przedmiotem działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego?

Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Wraz z ekspansją przemysłu i rozwojem technologii, stwarzamy coraz większe zagrożenie dla środowiska. Zbieranie odpadów w ramach Dni Ziemi pozwala na moment zwrócić uwagę społeczeństwa przynajmniej na czubek góry lodowej, jaką jest skala zanieczyszczeń. Edukacja pro ekologiczna, to zadanie nie tylko dla szkół, ale też dla samorządów lokalnych, które powinny promować recykling odpadów. Skuteczną metodą uświadamiania dorosłych o potrzebie dbałości o środowisko jest wskazanie, jak użyteczne mogą być produkty z recyklingu.

Działania, które naprawdę mogą pomóc środowisku, takie jak rewitalizacja terenów zanieczyszczonych przez lokalny przemysł, czy utylizacja odpadów niebezpiecznych, wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Dysponują nimi firmy profesjonalnie i kompleksowo zajmujące się rewitalizacją i rekultywacją terenów. Z usług takich podmiotów warto skorzystać, zanim dojdzie do degradacji terenu. Pomagają one w identyfikacji problemów oraz w opracowywaniu i wdrażaniu strategii mających na celu ich skuteczne rozwiązywanie.

W związku ze skalą zagrożeń dla środowiska, przedsiębiorstwa i instytucje powierzają profesjonalistom zadania, takie jak utylizacja odpadów medycznych, transport odpadów niebezpiecznych, czy przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

Warto pamiętać, że odpad podlegający konieczności profesjonalnej utylizacji, to nie tylko tworzywa sztuczne, opady medyczne, czy odpady z chemicznej i fizycznej przeróbki rud metali. To również odpady powstające w trakcie produkcji i przetwarzania żywności, rolnicze oraz pochodzące z upraw hydroponicznych. One również muszą być transportowane i utylizowane z zachowaniem norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Jak wygląda w praktyce rekultywacja gruntów?

Rekultywacja terenów zdegradowanych, to nadawanie im użyteczności zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warkach zabudowy i zagospodarowania.

Firmy, które zajmują się tego typu działalnością usługowo, przygotowują cały proces również od strony formalno-pawnej. Rekultywacja wymaga bowiem wydania odpowiednich zezwoleń i decyzji. Po ich uzyskaniu, firma przystępuje do wykonywania prac ziemnych związanych z rekultywacją i rewitalizacją gruntu. Po zakończeniu prac firma ponownie zajmuje się formalnościami – następuje stwierdzenie nadania nowej użyteczności terenom i wydane zostają decyzje o zagospodarowaniu zrewitalizowanego obszaru.
Działając na zrewitalizowanym gruncie, warto jest wprowadzić strategię, mającą na celu ochronę terenu przed ponowną degradacją.

 

Dodaj komentarz

Tu możesz zostawić komentarz