Dom / Meble / Dekoracje

Producent hal stalowych

Hala stalowa  powinna być dopasowana do procesu produkcyjnego firmy, dla której będzie budowana. Atutem hali stalowej jest oszczędność czasu i pieniędzy przy budowie. Hala stalowa powstaje bardzo szybko, co umożliwia podjęcie działalności gospodarczej bez zbędnej zwłoki. Coraz częściej spotyka się hale hybrydowe, których konstrukcja jest wynikiem łączenia kilku różnych od siebie materiałów, ale mogących ze sobą współpracować.

Uniwersalizm hali stalowej

Hale stalowe stosuje się w szeroko rozumianym przemyśle. Począwszy od hal magazynowych przez hale produkcyjne, hale wysokiego składowania, chłodnie, targowiska, hale sportowe, sortownie odpadów i inne.  Producent hal stalowychzapewnia pełną obsługę zamówień- od ustalenia z inwestorem jego oczekiwań do oddania gotowego obiektu. Zajmuje się także obsługą geodezyjną, przygotowywaniem terenu, transportem materiałów oraz zabezpieczaniem placu budowy.  Dzięki kompleksowej obsłudze przez producenta hal stalowych postawianie hali stalowej  trwa około miesiąca przy sprzyjającej pogodzie.

Podesty stalowe -bezpieczne i wytrzymałe

Podest stalowy to element rusztowań, przeznaczony do wykonywania prac na różnego rodzaju wysokościach. Musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w przepisach BHP oraz posiadać wszystkie atesty i świadectwa jakości. Są zabezpieczone antykorozyjnie obróbkę strumieniowo ścierną oraz malowanie proszkowe i natryskowe. Podesty stalowecechują się specjalnie opracowanej konstrukcji wyróżniającą się niezwykłą stabilnością i wytrzymałością. Zapewniają pełne bezpieczeństwo osobom pracującym w trakcie wykonywania robót.  Wykorzystywane w wielu branżach, jako ważny element podjazdów, schodów przemysłowych czy platform.  Dają one możliwość podnoszenia oraz przemieszczania ludzi,  towarów i narzędzi w miejscu wykonywania pracy. Gdyby nie podesty stalowe  prace na wysokości, nie byłyby możliwe do wykonania.

Konstrukcje hybrydowe – do zadań specjalnych

Istnieją branże, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest bardzo podwyższone. Konstrukcje hybrydowe spełniające  najwyższe wymagania ochrony przeciwpożarowej.  Mają też inne wyjątkowe cechy, stając się praktycznym, wręcz uniwersalnym  rozwiązaniem. Stosuje się w nich prefabrykowane żelbetowe słupy nośne w miejsce  elementów wykonanych ze stali. Takie słupy cechują długą odpornością na działanie ognia. Produkcja konstrukcji hybrydowych polega na łączeniu  różnych od siebie materiałów, które mogą ze sobą „współpracować”, np.:  aluminium, stale nierdzewne i kwasoodporne tworzywa kompozytowe i stale węglowe. Badania naukowe udowodniły, że konstrukcje stalowe składające się z jednego materiału, mają krótszy okres eksploatacji i węższą przydatność w użytkowaniu. 

Konstrukcje hybrydowe mają zdecydowanie lepszą jakość i większą odporność na różnorodne niekorzystne czynniki. Dlatego doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie występuje wysokie stężenie siarkowodoru (H₂S), jonów chlorkowych, wysokiego zasolenia i innych substancji silnie reagujących.