Biznes / Finanse

Ubezpieczenie pojazdu w Wielkiej Brytanii, czyli o Third Party Insurance

Ubezpieczenie pojazdu w Wielkiej Brytanii, czyli o Third Party Insurance
Ubezpieczenie pojazdu w Wielkiej Brytanii, czyli o Third Party Insurance

Każdy pojazd poruszający się po drogach Wielkiej Brytanii musi zostać objęty przynajmniej podstawowym ubezpieczeniem, czyli Third Party Insurance.

Third Party Insurance – podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody spowodowane przez posiadającego je kierowcę, m.in. szkody wyrządzone pojazdowi, kierowcy,  zwierzęciu, czy innym własnościom. Nie pokrywa kosztów reperowania samochodu sprawcy.

W razie wypadku:

Jeśli kierujący spowoduje wypadek, powinien podać osobie poszkodowanej dane służące do wypłacenia odszkodowania:

  • nazwisko i adres zamieszkania
  • numer rejestracyjny pojazdu.

Jeśli kierujący nie jest właścicielem pojazdu, powinien podać również dane jego właściciela.

W przypadku nie przekazania danych bezpośrednio po zdarzeniu, wypadek powinien być zgłoszony  na policję w ciągu 24 godzin. Policję należy także poinformować, jeśli do wypadku doszło z osobą nieubezpieczoną. W tym momencie można ubiegać się o odszkodowanie z Motor Insurers’ Bureau (MIB). Kontakt do firmy:

The Motor Insurers’ Bureau
adres e-mail: www.mib.org.uk
telefon: 01908 830001.

Należy również przekazać informację o wypadku firmie ubezpieczeniowej.

Na terenie Unii Europejskiej:

W skład każdego ubezpieczenia jakie wykupujemy w Wielkiej Brytanii (ubezpieczenia pojazdu oczywiście), mamy podstawowe ubezpieczenie Third Party, co uprawnia do poruszania się po drogach Unii Europejskiej. Należy również się upewnić czy ubezpieczenie pokrywa kradzież lub zniszczenie samochodu za granicą.

Poza Unią Europejską:

W przypadku poruszania się poza granicami Unii Europejskiej, sprawdzić w ubezpieczalni czy możemy otrzymać 'Green Card’ (zieloną kartę) poświadczającą posiadanie podstawowego ubezpieczenia w kraju, do którego się wybieramy.

Co jeśli nie wykupimy ubezpieczenia?

Brak ubezpieczenia może skutkować:

-karą pieniężną o wysokości 100 funtów,

-założeniem blokady na koło, odholowaniem lub zniszczeniem pojazdu,

-sprawą sądową, z karą grzywny minimum 1000 funtów.

Co ważne, nie jest istotne kto prowadzi samochód. Zarejestrowany właściciel pojazdu również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a ponadto zostać zobligowany do wykupienia pakietu ubezpieczeniowego.

Wyjątki:

Jeśli pojazd jest w trakcie zmiany właściciela lub zarejestrowany w DVLA jako 'in trade’ (w sprzedaży) jest wyłączony z obowiązku ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kierowcy:

Poza pojazdem, ubezpieczony powinien być również kierowca. Za jego brak kierowca może zostać ukarany karą grzywny wysokości 5tys funtów, lub stracić uprawnienia do jazdy. W niektórych przypadkach policja może skonfiskować lub zniszczyć nieubezpieczony pojazd.

Należy pamiętać, że każdy odpowiedzialny kierowca dba o ubezpieczenie siebie i swojego samochodu. Świadomi wielu zagrożeń, które mają miejsce w ruchu ulicznym, powinniśmy zadbać przynajmniej o podstawowy pakiet, aby w razie wypadku szybciej poradzić sobie z jego skutkami.

1 komentarz

Tu możesz zostawić komentarz

  • Czy te informacje, na temat ubezpieczenia pojazdu w Wielkiej Brytanii są aktualne w 2018? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź