Biznes / Finanse

Obowiązki i uprawnienia inspektora ds. BHP

Obowiązki i uprawnienia inspektora ds. BHP
Obowiązki i uprawnienia inspektora ds. BHP

Inspektor BHP to fachowiec, który odpowiada za to, aby w danym miejscu publicznym lub w zakładzie pracy przestrzegano norm i przepisów. Jego obowiązki należą zatem do wyjątkowo odpowiedzialnych, bo w grę wchodzi przecież bezpieczeństwo ludzi: pracowników, klientów i wszystkich osób postronnych. Ale co dokładnie należy do zadań takiego specjalisty i jakie musi mieć kwalifikacje?

Jakie wymagania musi spełnić inspektor ds. BHP?

Wymagania są ustalone odgórnie i zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkretnie, chodzi o paragraf 4 punkt 2.

Przepisy mówią o tym, że zawód inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może wykonywać osoba z co najmniej tytułem technika BHP. Jednak jest to absolutne minimum, bo obecnie coraz więcej zakładów zatrudnia osoby po studiach z tej dziedziny.

Konieczność odbywania kursów BHP

Te same zapisy prawa wskazują na konieczność ciągłego doszkalania się i aktualizowania zdobytej wiedzy, ponieważ przepisy BHP mogą zmieniać się w perspektywie nawet kilku miesięcy.

Pracownicy wspomnianych służb są zatem prawnie zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych. Takie kursy BHP powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenia z tego zakresu są oferowane przez prywatne firmy, na przykład BHP Inka.

Czym zajmuje się inspektor BHP?

Taka osoba przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP i musi od razu informować pracodawcę o wystąpieniu zagrożeń, jeśli takie faktycznie mają miejsce.

To właśnie na tym specjaliście ciąży odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy. Bierze on też czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn takich zdarzeń.

Specjalista ds. BHP opracowuje i ocenia założenia odnoszące się do planów modernizacji lub zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa oraz opiniuje szczegółowe instrukcje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy stanowisk. Osoba ta kontroluje, czy na którymś z nich nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i dokonuje oceny ryzyka zawodowego.   

Jak widać, obowiązki „behapowca” są dość rozbudowane i z pewnością wymagają stworzenia odrębnego etatu w firmie. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości, można skorzystać z usług takiego specjalisty na zewnątrz przedsiębiorstwa – takie rozwiązania biznesowe oferuje firma BHP Inka.

Profesjonalista z BHP Inka kompleksowo doradzi w kwestiach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w zakładzie pracy. Konsultuje też z pracodawcą egzekwowanie określonych przepisów.