Biznes / Finanse

Jakie są zasady przedterminowej spłaty kredytu?

Jakie są zasady przedterminowej spłaty kredytu?
Jakie są zasady przedterminowej spłaty kredytu?

Osoby, które decydują się na kredyt gotówkowy, bardzo często zastanawiają się, czy istnieje opcja jego wcześniejszego spłacenia. Zgodnie z obowiązującym prawem jest to możliwe. Mówi o tym ustawa dotycząca kredytów konsumenckich. Jedynym dodatkowym kosztem, z którym należy się liczyć, jest często prowizja naliczona przez kredytodawcę. Stanowi ona formę rekompensaty. Czy warto skorzystać z wcześniejszej spłaty kredytu? Sprawdź.

Na czym polega przedterminowa spłata kredytu?

Każdy z klientów przed podpisaniem umowy o kredyt otrzymuje pełne zestawienie dotyczące między innymi harmonogramu spłat. Przy dopełnieniu wszelkich formalności kredytobiorca zobowiązuje się do uiszczania określonej kwoty w konkretnym terminie. Całkowita wartość kredytu obejmuje:

  • kapitał podstawowy, czyli dokładną wysokość kredytu,
  • odsetki naliczone zgodnie z obowiązującą stopą procentową.

W przypadku kredytu gotówkowego podmiot, który go udziela, rozkłada zobowiązanie na raty kapitałowo-odsetkowe. Jak podkreślają specjaliści z firm działających w branży, np. dFinance.pl, każda rata składa się zarówno z kapitału będącego spłatą kredytu właściwego, jak i naliczonych do niej odsetek. Bank oczekuje od kredytobiorcy regularnej spłaty, zgodnie z przyjętymi w umowie warunkami. Klienci placówek finansowych mają jednak możliwość wcześniejszej spłaty swojego zobowiązania – w całości lub częściowo. Zanim jednak podejmie się taką decyzję, warto dokładnie przeanalizować podpisaną umowę. Bardzo często okazuje się, że podmiot udzielający kredytu przewidział sytuację, w której klient będzie chciał wcześniej spłacić kredyt i odpowiednio zabezpieczył się przed tym. Wówczas należy liczyć się z koniecznością pokrycia dodatkowych opłat, które stanowią rekompensatę za wcześniejszą spłatę całej kwoty.

Czy kredytodawca zawsze pozwala na wcześniejszą spłatę kredytu?

Obecnie praktycznie każdy podmiot udzielający kredytów gwarantuje możliwość skorzystania z opcji ich wcześniejszej spłaty. Zależnie od wybranej placówki należy liczyć się z różnymi opłatami dodatkowymi, wynikającymi z tego tytułu. Warto również zauważyć, że niektórzy kredytodawcy umożliwiają swoim klientom skorzystanie z darmowej opcji spłaty kredytu. Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla tych osób, które są pewne, że nastąpi taka sytuacja.

Pozostaje także kwestia tego, czy i dlaczego wcześniejsza spłata kredytu jest korzystna dla kredytobiorcy. Pozwala ona uwolnić się od comiesięcznych zobowiązań. Przede wszystkim jednak obniża całkowity koszt kredytu, co ma bezpośredni związek z odsetkami, których w tym przypadku się unika.