Biznes / Finanse

Doradca podatkowy – warszawski rynek

Doradca podatkowy - warszawski rynek
Doradca podatkowy - warszawski rynek

Prowadzenie firmy, obojętnie z jakiej branży i ilu ma pracowników, wymaga znajomości przepisów  podatkowych i księgowych. W Polsce prawo dotyczące podatków jest przedmiotem targów politycznych i do trwałych nie należy. Przedsiębiorcom trudno jest połapać się w często zmieniających się przepisach. Powszechne jest przekonanie, że gdyby właściciel firmy miał śledzić wszystkie zmiany prawa podatkowego, to nie miałby czas na działanie wspierające rozwój firmy. O wiele lepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie biura rachunkowego, które zajmie się wszystkimi sprawami księgowo- podatkowymi.

Podatki – problem przedsiębiorcy

Podatki cechują skomplikowaniem. Przepisy podatkowe zmieniają się dość często, co sprawia przedsiębiorcom i osobom fizycznym duży problem. Błędy w rozliczaniu podatkowym skutkują ogromnymi karami. Dla przedsiębiorców prawidłowe rozliczenia podatkowe, to bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej.  Mają także wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego kwestie podatkowe należy powierzyć doradcom podatkowym zatrudnionym w biurze rachunkowym Warszawa.

Zakres kompetencji doradcy podatkowego

Doradca podatkowy zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego, np.:   przeprowadzaniem przeglądów podatkowych; obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych; reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.  Doradcy podatkowi przygotowują szczegółowe analizy dla klientów z zakresu prawa podatkowego.

Zawód zaufania społecznego

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania społecznego. Doradztwo podatkowe jest profesją interdyscyplinarną łączącą wiedzę prawniczą z księgową i finansową. Profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się wraz z wprowadzeniem  gospodarki rynkowej. Zawód został oficjalnie uznany w 1997 roku. Biuro rachunkowe w Warszawie zatrudnia doświadczonych doradców podatkowych, którzy pomagają klientom we wszystkich sprawach związanych z podatkami i zapewniają firmom spokojne funkcjonowanie bez kosztownych problemów z urzędem skarbowym. Doradca podatkowy jest zobowiązany do posiadania  uprawnień zarejestrowanych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych  oraz polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Najważniejsze korzyści ze współpracy z doradcą podatkowym

Współpraca z doradcą podatkowym zatrudnionym w biurze rachunkowym Warszawa jest korzystna dla firm, ponieważ pozwala  zminimalizować obciążenia podatkowe, wykorzystać  ulgi i uniknąć  komplikacji wynikających  z nieznajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego.

Nie można uniknąć płacenia podatków. Jednak znajomość przepisów pozwala na wykorzystanie ulg podatkowych i zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa.  Porządek w kwestiach finansowych ułatwia rozwój firmy, uwiarygadnia jej pozycję w oczach kontrahentów i klientów.